-
Privacy statement


WAAROM BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI GEGEVENS NODIG HEEFT
BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOIuw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

HOE LANG BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI GEGEVENS BEWAART
BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN
BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOIgebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liesbethdubelaarvisagie.nl. 
BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOIverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOIop via het contactformulier. 

BRUIDSVISAGIE&HAIRSTYLING ‘T GOOI IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53282566
Telefoon: + 31 6 51514204
E-mailadres: info@liesbethdubelaarvisagie.nl
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint